T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

 

Misyonumuz

                        Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini edinerek, koruma altına almak ve toplumun hizmetine sunmaktır.

                 Vizyonumuz

                     Bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü ve sanatı hayatın merkezine taşımak; üretilen fikir ve sanat eserleri ile ulusal ve evrensel kültüre katkıda bulunmaktır.

Bina.jpg