T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Halk Kütüphanesi

Tarihçe

                   Lale devrinin ünlü sadrazamı Damat İbrahim Paşa zamanında Muşkara (Nevşehir) çok gelişti. Sarayın Mimarbaşısı Mehmet Ağa Muşkara’ya gönderildi ve birçok eserin yapılması sağlandı. Bu eserlerin içinde en önemlisi sadrazamın adı verilen Damat İbrahim Paşa Külliyesi’dir. 1727 yılında yapımı tamamlanan külliyenin Medrese Bölümü’nde hizmet vermeye başlayan kütüphane; Damat İbrahim Paşa’nın da desteğiyle İstanbul’dan değerli kitaplar getirtilerek kütüphane koleksiyonu çok zenginleştirilmiştir. Ancak Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin kurulması esnasında kütüphanenin kıymetli eserleri İstanbul’a geri gönderilmiştir.

                    Külliyede 1987 yılına kadar hizmet veren Kütüphane Müdürlüğümüz, Kültür Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Kültür Merkezi binasında kendisine ayrılan yere taşınarak 24 Temmuz 1987 tarihinden itibaren burada hizmetine devam etmektedir. Kütüphanemizin giriş katında Çocuk Bölümü ve Ödünç Verme Bölümü; İkinci katında ise İnternet Erişim Merkezi, Süreli Yayınlar Bölümü, Okuma Salonu, İdari Bürolar, Teknik Hizmetler, Depo Bölümleri bulunmaktadır.