T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Halk Kütüphanesi

Kitap Dışı Materyaller

Kütüphanemizde; 371 adet ses kaseti, 470 adet CD, 38 adet videokaset, 5 adet Braille kitap olmak üzere 898 adet kitap dışı materyalimiz bulunmaktadır.