T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Halk Kütüphanesi

Kütüphane Kullanım Kuralları

Kütüphane Kuralları

Kütüphaneler; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminin her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan toplumsal kuruluşlardır. Bu çerçevede verilecek hizmetlerin, kullanıcılara en iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi için kütüphane kurallarına uyulması gerekmektedir.

Genel Kurallar

       Kütüphaneye girerken cep telefonları sessiz konumda tutulur ve içeride   kullanılmaz.

       Kütüphaneye su dışında hiçbir yiyecek ve içecek ile girilmez.

       Gürültüye sebep olacak her türlü davranıştan kaçınılır.

       Kütüphane içinde tütün ve tütün mamulleri içilmez. İçenler hakkında yasal işlem uygulanır.

       Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.

       Kütüphane kapanış saatinden 15 dk. önce salonlar boşaltılır.

       Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

     Hiç bir materyal (kitap, dergi, gazete, cd. vcd. kaset vb.) kütüphane dışına izinsiz çıkarılamaz.

     Raflardan almış olduğunuz kitabı, raflara yerleştirmek yerine Okuma salonunda görevli personelin masasına bırakınız.

     Kütüphane personeline ait araç, gereç ve eşyalar kullanılamaz.

       Kütüphane materyallerini kullanımında sorun yaşayanlar, kitap yerlerini bilmeyenler, personelden yardım almalıdır.